bwin唯一官方网站(中国)百度百科

单推板AB组合炉

产品参数
用            途: 环形压敏电阻的排胶、烧成
最  高  温  度: 750℃ 1400℃
炉膛有效尺寸: L7050*W300*H250mm(排胶)
                       L10880*W250*H180mm(烧成)
炉  膛  气  氛: 氮气+氧气(3%)
加  热  元  件: Cr20Ni80 SiC MoSi2