bwin唯一官方网站(中国)百度百科

辊道炉

产品参数
用            途: 氧化锆燃料电池基片的烧成(SOFC)
最  高  温  度: 1500℃
炉膛有效尺寸: L16200*W600*H155mm
炉  膛  气  氛: 空气
加  热  元  件: SiC(进口TKK)