bwin唯一官方网站(中国)百度百科

箱式炉

产品参数
用            途: Ni电极陶瓷基片的烧成
最  高  温  度: 1350℃
炉膛有效尺寸: L460*D220*H200mm
炉  膛  气  氛: 氮气、氮气+氢气(4%)(加湿气体)
加  热  元  件: MoSi2